Login

Prasit Gebsaap
Founder, MyCoding.Academy
วิศวกรไฟฟ้าและโทรคมนาที่หลงไหลการเขียนโปรแกรม เลยได้ทำงานประจำช่วงหนึ่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ
Blade Template เป็น PHP Template Engine ที่ใช้อยู่ในลาราเวล (Laravel) สำหรับการแสดงผลต่างๆ บนวิว (view) โดยตัวมันจะถูกแปลเป็น PHP แล้วก็เก็บไว้ในแคช จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ก็จะทำการแปลหรือคอมไพล...
ใน Vue3 มีการแนะนำการใช้งาน Composition API ซึ่งเป็นแนวที่แตกต่างในการจัดการ reactive data โดยใช้ ref และ reactive. การใช้ Composition API ได้รับการตอบรับจากนักพัฒนาอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีข้อกังวลในการ...
DialogFlow เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google แบ่งเป็นสองตัวคือ DialogFlow ES (Essentials) และ DialogFlow CX (Advanced) ตัว ES จะเป็นตัวพื้นฐาน ส่วนตัว CX ก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับองค์กรใหญ่เนื่องจากมีตัวช่วยมากกว่...
การนำโค้ดขึ้นเก็บบน Github.com มีประโยชน์หลายอย่างครับ ปัญหาหนึ่งก็คือเราจะไม่มีปัญหาเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องที่ใช้ในการพัฒนา รองรับการทำงานเป็นทีมแบบหลายๆ คน แม้แต่การทำงานคนเดียวก็มีประโยชน์ จริง...